SİRKÜLER  
Resmi Gazete: 18.02.2000 Cuma Sayı: 23968 (Asıl)
Dış Ticaret Müsteşarlığından:
 
KONU    : Mülga Ticaret Bakanlığı Tarafından Yayımlanmış Bulunan 78/46 ve 80/2 Sayılı Dış Ticaret İşlerine Dair Sirküler'in Yürürlükten Kaldırılmasına Dair Sirküler Sirküler No: (2000/1)

 


            Türkiye ile Avrupa Birliği arasındaki Gümrük Birliği'nin 1/1/1996 tarihinde yürürlüğe girmesi ile birlikte, taraflar arasında bu kapsamda gerçekleştirilen ticarette "menşe kazanma" ilkesi yerine "serbest dolaşım" ilkesi uygulanmaktadır. Bu nedenle, Türkiye'den ihraç edilen bazı tekstil ürünlerinin menşeinin ispatına ilişkin 2/78 sayılı Türkiye - AB Ortaklık Konseyi Kararı (OKK), 2/98 sayılı OKK ile 1998 yılında yürürlükten kaldırılmıştır.

            Bu bağlamda, 2/78 sayılı OKK'na dayanılarak mülga Ticaret Bakanlığı tarafından yayımlanmış bulunan 78/46 sayılı Dış Ticaret İşlerine Dair Sirküler ile 80/2 sayılı Dış Ticaret İşlerine Dair Sirküler, ekleri de dahil, 4 Şubat 2000 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır.