MÜTTEFİK VE ORTAK DEVLETLERLE TÜRKİYE ARASINDA SEVRES' DE İMZALANAN BARIŞ ANDLAŞMASI

OSMANLI İMPARATORLUĞUNUN ÇÖKÜŞ BELGELERİ
(MONDROS BIRAKIŞMASI İLGİLİ BELGELER)

KABUL TARİHİ :
KANUN NO :
 
RESMİ G.TARİHİ :  
RESMİ G. NO :
 
DÜSTUR NO :  
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

AÇIKLAMA

MONDROS BIRAKIŞMASI SÖZLEŞMESİ
OSMANLI HÜKÜMETİNİN BARIŞ ANDLAŞMASI TASARISINA YANITI
BAŞLANGIÇ
SORUMLULUK
Devletin en temel hakları
Ulusların kendi yazgılarına egemen olmak hakkı
SİYASAL HÜKÜMLER
İSTANBUL VE BOĞAZLAR
l - Siyasal Hükümler
2 - Askeri Hükümler
Trakya
İzmir
Ermenistan
Kürdistan
Suriye ve Elcezire
Hicaz
AZINLIKLARIN KORUNMASI
Karaya, Denize ve Havaya İlişkin Hükümler
MALİYE HÜKÜMLERİ
BİTİRİŞ
MÜTTEFİKLERİN KARŞI YANITI
Resmi Bildiri
Bakanlar Kurulu Tutanağı
Reşid Bey'in son telgrafları
Sadrazam'ın söylevi
Konuşanların görüşleri
BARIŞ ANDLAŞMASININ İMZALANMASI