MÜTTEFİK VE ORTAK DEVLETLERLE TÜRKİYE ARASINDA SEVRES' DE İMZALANAN BARIŞ ANDLAŞMASI

MÜTTEFİK VE ORTAK DEVLETLERLE TÜRKİYE ARASINDA SEVRES' DE İMZALANAN BARIŞ ANDLAŞMASI

(SERV ANDLAŞMASI)

KABUL TARİHİ :
KANUN NO :
 
RESMİ G.TARİHİ :  
RESMİ G. NO :
 
DÜSTUR NO :  
DÜSTUR SAYFA :  
 
 

BÖLÜM I.

MİLLETLER CEMİYETİ MlSAKI

MADDE 1.
MADDE 2.
MADDE 3.
MADDE 4.
MADDE 5.
MADDE 6.
MADDE 7.
MADDE 8.
MADDE 9.
MADDE 10.
MADDE 11.
MADDE 12.
MADDE 13.
MADDE 14.
MADDE 15.
MADDE 16.
MADDE 17.
MADDE 18.
MADDE 19.
MADDE 20.
MADDE 21.
MADDE 22.
MADDE 23.
MADDE 24.
MADDE 25.
MADDE 26.

BÖLÜM II.

TÜRKİYE'NİN SINIRLARI

MADDE 27.
MADDE 28.
MADDE 29.
MADDE 30.
MADDE 31.
MADDE 32.
MADDE 33.
MADDE 34.
MADDE 35.

BÖLÜM III.

SİYASAL HÜKÜMLER

KESİM I

İSTANBUL

MADDE 36.

KESİM II

BOĞAZLAR

MADDE 37.
MADDE 38.
MADDE 39.
MADDE 40.
MADDE 41.
MADDE 42.
MADDE 43.
MADDE 44.
MADDE 45.
MADDE 46.
MADDE 47.
MADDE 48.
MADDE 49.
MADDE 50.
MADDE 51.
MADDE 52.
MADDE 53.
MADDE 54.
MADDE 55.
MADDE 56.
MADDE 57.
MADDE 58.
MADDE 59.
MADDE 60.
MADDE 61.

KESİM III.

KÜRDlSTAN

MADDE 62.
MADDE 63.
MADDE 64.

KESİM IV

İZMİR

MADDE 65.
MADDE 66.
MADDE 67.
MADDE 68.
MADDE 69.
MADDE 70.
MADDE 71.
MADDE 72.
MADDE 73.
MADDE 74.
MADDE 75.
MADDE 76.
MADDE 77.
MADDE 78.
MADDE 79.
MADDE 80.
MADDE 81.
MADDE 82.
MADDE 83.

KESİM V

YUNANiSTAN

MADDE 84.
MADDE 85.
MADDE 86.
MADDE 87.

KESİM VI

ERMENİSTAN

MADDE 88.
MADDE 89.
MADDE 90.
MADDE 91.
MADDE 92.
MADDE 93.

KESİM VII

SURİYE, IRAK, FİLİSTİN

MADDE 94.
MADDE 95.
MADDE 96.
MADDE 97.
KESİM VIII
HiCAZ
MADDE 98.
MADDE 99.
MADDE 100.
KESİM IX
MISIR, SUDAN VE KIBRIS
1. MISIR
MADDE 101.
MADDE 102.
MADDE 103.
MADDE 104.
MADDE 105.
MADDE 106.
MADDE 107.
MADDE 108.
MADDE 109.
MADDE 110.
MADDE 111.
MADDE 112.
MUVAKKAT
2.SUDAN
MADDE 113.
MADDE 114.
3. KIBRIS
MADDE 115.
MADDE 116.
MADDE 117.
KESİM X.
FAS, TUNUS
MADDE 118.
MADDE 119.
MADDE 120.
KESİM XI
LİBYA VE EGE DENİZİ ADALARI
MADDE 121.
MADDE 122.
KESİM XII
UYRUKLUK
MADDE 123.
MADDE 124.
MADDE 125.
MADDE 126.
MADDE 127.
MADDE 128.
MADDE 129.
MADDE 130.
MADDE 131.
KESİM XIII
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 132.
MADDE 133.
MADDE 134.
MADDE 135.
MADDE 136.
MADDE 137.
MADDE 138.
MADDE 139.

BÖLÜM IV

AZINLIKLARIN KORUNMASI
MADDE 140.
MADDE 141.
MADDE 142.
MADDE 143.
MADDE 144.
MADDE 145.
MADDE 146.
MADDE 147.
MADDE 148.
MADDE 149.
MADDE 150.
MADDE 151.

BÖLÜM V

KARA, DENİZ VE HAVA KUVVETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
KESİM I
KARA KUVVETLERİNE İLİŞKİN HÜKÜMLER
ALT-KESİM I
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 152.
MADDE 153.
ALT-KESİM II.
OSMANLI KARA KUVVETİNİN PERSONEL SAYISI, ÖRGÜTÜ VE KADROSU
MADDE 154.
MADDE 155.
MADDE 156.
MADDE 157.
MADDE 158.
MADDE 159.
MADDE 160.
MADDE 161.
MADDE 162.
MADDE 163.
MADDE 164.
ALT-KESİM III
ASKERE ALMA
MADDE 165.
MADDE 166.
MADDE 167.
ALT-KESİM IV
OKULLAR, EĞİTİM KURUMLARI, ASKERİ KURUMLAR VE DERNEKLER
MADDE 168.
MADDE 169.
ALT-KESİM V.
GÜMRÜKÇÜLER, YEREL KENT VE KIR POLİSİ, ORMAN BEKÇİLERİ
MADDE 170.
ALT-KESİM VI
SİLAHLAR, CEPHANE VE GEREÇLER
MADDE 171.
MADDE 172.
MADDE 173.
MADDE 174.
MADDE 175.
MADDE 176.
ALT-KESİM VII
BERKİTİLMİŞ YERLER (TAHKİMAT)
MADDE 177.
ALT-KESlM VIII
BOĞAZLARIN ÖZGÜRLÜĞÜNÜN KORUNMASI
MADDE 178.
MADDE 179.
MADDE 180.
KESİM II
DENiZ KUVVETLERİNE İLiŞKiN HÜKÜMLER
MADDE 181.
MADDE 182.
MADDE 183.
MADDE 184.
MADDE 185.
MADDE 186.
MADDE 187.
MADDE 188.
MADDE 189.
MADDE 190.
KESİM III
KARA VE DENİZ HAVACILIĞINA İLlŞKİN HÜKÜMLER126
MADDE 191.
MADDE 192.
MADDE 193.
MADDE 194.
MADDE 195.
KESİM IV
MÜTTEFİKLER-ARASI DENETLEME VE ÖRGÜTLEME KOMİSYONLARI.
MADDE 196.
MADDE 197.
MADDE 198.
MADDE 199.
MADDE 200.
MADDE 201.
MADDE 202.
MADDE 203.
MADDE 204.
MADDE 205.
KESİM V
GENEL HÜKÜMLER
MADDE 206.
MADDE 207.

BÖLÜM VI

SAVAŞ TUTSAKLARI VE MEZARLIKLAR.
KESİM I
SAVAŞ TUTSAKLARI
MADDE 208.
MADDE 209.
MADDE 210.
MADDE 211.
MADDE 212.
MADDE 213.
MADDE 214.
MADDE 215.
MADDE 216.
MADDE 217.
KESİM II
MEZARLAR.
MADDE 218.
MADDE 219.
MADDE 220.
MADDE 221.
MADDE 222.
MADDE 223.
MADDE 224.
MADDE 225.

BÖLÜM VII

YAPTIRIMLAR.
MADDE 226.
MADDE 227.
MADDE 228.
MADDE 229.
MADDE 230.

BÖLÜM VIII

MALİ HÜKÜMLER.
MADDE 231.
MADDE 232.
MADDE 233.
MADDE 234.
MADDE 235.
MADDE 236.
MADDE 237.
MADDE 238.
MADDE 239.
MADDE 240.
MADDE 241.
MADDE 242.
MADDE 243.
MADDE 244.
MADDE 245.
MADDE 246.
MADDE 247.
MADDE 248.
MADDE 249.
MADDE 250.
MADDE 251.
MADDE 252.
MADDE 253.
MADDE 254.
MADDE 255.
MADDE 256.
MADDE 257.
MADDE 258.
MADDE 259.
MADDE 260.

BÖLÜM IX

EKONOMiK HÜKÜMLER
KESİM I
TiCARET iLiŞKiLERi
MADDE 261.
MADDE 262.
MADDE 263.
MADDE 264.
MADDE 265.
MADDE 266.
MADDE 267.
MADDE 268.
KESİM II
ANDLAŞMALAR
MADDE 269.
MADDE 270.
MADDE 271.
MADDE 272.
MADDE 273.
MADDE 274.
MADDE 275.
MADDE 276.
MADDE 277.
MADDE 278.
MADDE 279.
MADDE 280.
KESİM III
ENDÜSTRİ MÜLKİYETİ
MADDE 281.
MADDE 282.
MADDE 283.
MADDE 284.
MADDE 285.
MADDE 286.
KESİM IV
MALLAR, HAKLAR VE ÇIKARLAR
MADDE 287.
MADDE 288.
MADDE 289.
MADDE 290.
MADDE 291.
MADDE 292.
MADDE 293.
MADDE 294.
MADDE 295.
MADDE 296.
MADDE 297.
MADDE 298.
MADDE 299.
MADDE 300.
MADDE 301.
MADDE 302.
MADDE 303.
KESİM V
SÖZLEŞMELER, SÜRE AŞIMLARI VE MAHKEME KARARLARI.
MADDE 304.
MADDE 305.
MADDE 306.
MADDE 307.
MADDE 308.
MADDE 309.
I. GENEL HÜKÜMLER.
II. BİRTAKIM SÖZLEŞME TÜRLERİNE ÖZGÜ HÜKÜMLER:

III. SiGORTA SÖZLEŞMELERİ.

KESİM VI
ORTAKLIKLAR VE AYRICALIKLAR.
MADDE 310.
MADDE 311.
MADDE 312.
MADDE 313.
MADDE 314.
MADDE 315.
MADDE 316.
KESİM VII
GENEL HÜKÜM.
MADDE 317.

BÖLÜM X.

HAVA ULAŞIMI.
MADDE 318.
MADDE 319.
MADDE 320.
MADDE 321.
MADDE 322.
MADDE 323.
MADDE 324.
MADDE 325.
MADDE 326.
MADDE 327.

BÖLÜM XI

LİMANLAR, SU YOLLARI VE DEMİRYOLLARI.
MADDE 328.
MADDE 329.
MADDE 330.
MADDE 331.
MADDE 332.
MADDE 333.
KESİM II
DENiZ ULAŞIMI
ALT-KESlM I
DENİZ ULAŞIMI ÖZGÜRLÜĞÜ.
MADDE 334.
ALT-KESlM II
ULUSLARARASI ÖNEMi OLAN LİMANLAR.
MADDE 335.
MADDE 336.
MADDE 337.
MADDE 338.
MADDE 339.
MADDE 340.
MADDE 341.
MADDE 342.
MADDE 343.
MADDE 344.
MADDE 345.
ALT-KESİM III
MERİÇE VE TUNA'YA İLİŞKiN HÜKÜMLER.
MADDE 346.
MADDE 347.
MADDE 348.
ALT-KESlM IV
KİMİ DEVLETLERE BİRTAKIM LiMANLARI KULLANMA HAKKINI TANIYAN HÜKÜMLER.
MADDE 349.
MADDE 350.
MADDE 351.
MADDE 352.
KESİM III

DEMİRYOLLARI.

ALT-KESlM I

ULUSLARARASI TAŞIMAYA iLiŞKiN HÜKÜMLER.

MADDE 353.
MADDE 354.
MADDE 355.
MADDE 356.
MADDE 357.

ALT-KESİM II

VAGONLAR VE YÜK VAGONLARI.

MADDE 358.
ALT-KESİM III
DEMİRYOLU HATLARININ BAŞKASINA GEÇİRlLMESİ.
MADDE 359.
MADDE 360.
ALT-KESİM V
DEMİRYOLLARININ İŞLETİLMESİNE iLiŞKiN DÜZENLEMELER.
MADDE 361
MADDE 362.
KESİM IV
ÇEŞiTLi KONULAR.
ALT-KESlM I.
SULAR REJiMİ.
MADDE 363.
ALT-KESİM II
TELGRAFLAR VE TELEFONLAR.
MADDE 364.
MADDE 365.
ALT-KESİM III
DENİZALTI KABLOLARI.
MADDE 366.
MADDE 367.
ALT-KESlM IV
BİRTAKIM YÜRÜTME ÖNLEMLERİNE iLiŞKiN HÜKÜMLER.
MADDE 368.
KESİM V
ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜMÜ VE SÜREKLi HÜKÜMLERİN YENiDEN GÖZDEN GEÇİRİLMESİ.
MADDE 369.
MADDE 370.
MADDE 371.
KESİM VI
ÖZEL HÜKÜMLER.
MADDE 372.
MADDE 373.

BÖLÜM XII

ÇALIŞMA.
KESİM I
ÇALIŞMANIN ÖRGÜTLENMESİ.
ALT-KESİM I
ÖRGÜT.
MADDE 374.
MADDE 375.
MADDE 376.
MADDE 377.
MADDE 378.
MADDE 379.
MADDE 380.
MADDE 381
MADDE 382.
MADDE 383.
MADDE 384.
MADDE 385.
MADDE 386.
ALT-KESİM II
İŞLEYiŞ.
MADDE 387.
MADDE 388.
MADDE 389.
MADDE 390
MADDE 391.
MADDE 392.
MADDE 393.
MADDE 394.
MADDE 395.
MADDE 396.
MADDE 397.
MADDE 398.
MADDE 399.
MADDE 400.
MADDE 401.
MADDE 402.
MADDE 403.
MADDE 404.
MADDE 405.
MADDE 406.
MADDE 407.
ALT-KESİM III
GENEL HÜKÜMLER.
MADDE 408.
MADDE 409.
MADDE 410.
ALT-KESİM IV
MADDE 411.
MADDE 412.
MADDE 413.
ÇALIŞMA KONFERANSININ BİRİNCİ TOPLANTISI,
KESİM II
GENEL İLKELER
MADDE 414.

BÖLÜM XIII

ÇEŞİTLİ HÜKÜMLER
MADDE 415.
MADDE 416.
MADDE 417.
MADDE 418.
MADDE 419.
MADDE 420.
MADDE 421.
MADDE 422.
MADDE 423.
MADDE 424.
MADDE 425.
MADDE 426.
MADDE 427.
MADDE 428.
MADDE 429.
MADDE 430.
MADDE 431.
MADDE 432.
MADDE 433.