Milletlerarası Sözleşmeler  
AVRUPA SINIRÖTESİ TELEVİZYON SÖZLEŞMESİ
Avrupa Sınırötesi Televizyon Sözleşmesini Değiştiren Protokolün Onaylanmasının Uygun Bulunduğuna Dair Kanun