sermaye piyasası kurulu  
 
 BAKANLAR KURULU KARARLARI
 
Karar Sayısı: 93/3983 
Konu 
:Tahvil ve Sermaye Piyasası Aracı Niteliğindeki Diğer Borçlanma Senetleri İhraç Limitlerine Dair Karar