mevzuat  
TARIM VE HAYVANCILIK MEVZUATI K.H.K.
TÜTÜN TEKELİ KANUNU K.H.K
BAZI KANUNLARIN MADDE NUMARALARININ DEĞİŞTİRİLMESİ HAKKINDA K.H.K
ORMAN KÖYLÜLERİNİN KALKINMALARININ DESTEKLENMESİ HAKKINDA KANUN İLE İLGİLİ K.H.K