TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 08.06.1990 Sayı :20542 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29 Sayfa: 482
 TBMM KARARLARI 
(10/72) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında da Çalışabilmesine İlişkin

Karar Tarihi : 05/06/1990 
Karar No      : 102

 
            25 Mart 1984 tarihinden bugüne kadar belediyelerde ve il genel meclislerinde yapıldığı iddia edilen kanunsuz, usulsüz ve yolsuz eylem ve uygulamaları tespit etmek amacıyla kurulan (10/72 Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, Türkiye Büyük millet Meclisinin tatili sırasında da çalışabilmesine, Genel Kurulun 5.6.1990 tarihli 122 nci Birleşiminde karar verilmiştir.