TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 08.06.1990 Sayı :20542 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 29 Sayfa: 482
 TBMM KARARLARI 
(10/64) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında da Çalışabilmesine İlişkin

Karar Tarihi : 05/06/1990 
Karar No      : 103

 
            Tıp fakültelerinden mezun olan öğrencilerin gerekli bilgi ve beceriye sahip olmadıkları iddiasını ve bu yetersizliklerinin nedenlerini tespit etmek amacıyla kurulan (10/64) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatili sırasında da çalışabilmesine, Genel kurulun 5.6.1990 tarihli 122 nci Birleşiminde karar verilmiştir.