TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 08.09.1993 Sayı :21692 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 175
 TBMM KARARLARI 
(10/116)Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

Karar Tarihi : 01/09/1993 
Karar No      : 257

 
            Güneydoğu'da Uzun Süreden Beri Cereyan Eden Olayları Yerinde İncelemek ve Alınması Gerekli Tedbirleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve ilgili mercilere İletmek ve Memleketimizin Birlik ve Beraberliğinin Sağlanmasına Katkıda Bulunmak üzere kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 1.9.1993 tarihinden itibaren 3 ay uzatılmasına, Genel Kurulun 1.9.1993 tarihli 1 inci Birleşiminde karar verilmiştir.