TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 25.09.1993 Sayı :21709 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 176
 TBMM KARARLARI 
(10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin 

Karar Tarihi : 22/09/1993
Karar No      : 260

 
            Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait bütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve üretici birliklerine ait depolarda geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suistimalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 22.9.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 22.9.1993 tarihli 6 ncı Birleşiminde Karar verilmiştir.