TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 07.10.1993 Sayı :21721 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 177
 TBMM KARARLARI 
(10/38,43,44,46)Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

Karar Tarihi : 23/09/1993 
Karar No      : 262

  
            Yurt dışında çalışan işçilerimizin ve yurtdaşlarımızın karşılaştıkları idari, mali, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 5.10.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 5.10.1993 tarihi 11 inci Birleşiminde karar verilmiştir.