TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 07.10.1993 Sayı :21721 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 178
 TBMM KARARLARI 
(10/12) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

Karar Tarihi : 5/10/1993 
Karar No      : 264

  
            İstanbul İlinin sorunlarını tespit etmek ve buradaki vatandaşların uygar bir düzen içerisinde yaşamasını temin etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 10.10.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 5.10.1993 tarihli 11 inci Birleşiminde karar verilmiştir.