TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 15.10.1993 Sayı :21729 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 180
 TBMM KARARLARI 
İSKİ Yolsuzluğunda Yaşanan ve Genel Müdür Dışında Kalan İdari ve Siyasi Bütün Boyut ve Parasal İlişkileri, İstanbul Belediyeleri İle İlgili Yolsuzluk, Partizanlık ve Savurganlık Yapıldığı İddialarını Açıklığa Kavuşturmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin

Karar Tarihi : 12/10/1993 
Karar No      : 267

  
            İSKİ Yolsuzluğunda yaşanan ve Genel Müdür dışında kalan İdari ve Siyasi bütün boyut ve parasal ilişkileri, İstanbul Belediyeleri ile ilgili yolsuzluk, partizanlık ve savurganlık yapıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla Anayasanın 98 inci, içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis Araştırması yapılmasına bu araştırmayı yapacak komisyonun 12 üyeden kurulmasına, görev süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışındaki yerlere de gitmesine, Genel Kurul'un 12.10.1993 tarihli 14 üncü birleşiminde karar verilmiştir.