TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 27.10.1993 Sayı :21741 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 190
 TBMM KARARLARI 
(10/10) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

Karar Tarihi : 20/10/1993 
Karar No      : 269

  
            Ülkemizde görülen sığır vebası yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişlerli Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idari yapısını ve bu hususdaki çalışmalarını incelemek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 23.10.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 20.10.1993 tarihli 18 inci Birleşiminde karar verilmiştir.