TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 27.10.1993 Sayı :21741 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 190
 TBMM KARARLARI 
(9/15) Esas Numaralı Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

Karar Tarihi : 26/10/1993 
Karar No      : 270

  
            Sosyal Sigortalar Kurumu ile SİSATEV arasında tetkik hizmetleri sağlanmasına ve gayrimenkul kiralanmasına ilişkin olarak ilgili yönetmelik hükümlerinin ihlali suretiyle sözleşmeler yaptığı iddiasıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik eski Bakanı İmren Aykut hakkında kurulan Meclis Soruşturması Komisyonunun Görev süresinin 26.10.1993 tarihinden itibaren 2 ay uzatılmasına, Genel Kurulun 26.10.1993 tarihli 20 nci birleşiminde karar verilmiştir.