TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 09.11.1993 Sayı :21753 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 190
 TBMM KARARLARI 
(10/90) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin

Karar Tarihi : 04/11/1993 
Karar No      : 271

  
            Ülkemizin çeşitli yörelerinde işlenmiş faili meçhul siyasal cinayetler konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 8.11.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 4.11.1993 tarihli 24 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.