TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 10.12.1993 Sayı :21784 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 192
 TBMM KARARLARI 
(10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması, Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 07/12/1993 
Karar No      : 274
  
            Ülkemizin sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçları ile bu konuda alınması gerekli tedbirleri tesbit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 10.12.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 7.12.1993 tarihli 37 nci Birleşiminde karar verilmiştir.