TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 25.12.1993 Sayı :21799 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 192
 TBMM KARARLARI 
(10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 23/12/1993 
Karar No      : 276
  
            Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve üretici birliklerine ait depolarda geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suistimalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 22.12.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 23.12.1993 tarihli 53 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.