TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 25.12.1993 Sayı :21799 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 193
 TBMM KARARLARI 
(10/38,43,44,46) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 23/12/1993 
Karar No      : 277
  
            Maden ocaklarında ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek, ocakların verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak, olayların nedenleriyle iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 25.12.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 23.12.1993 tarihli 53 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.