TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 29.12.1993 Sayı :21803 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 193
 TBMM KARARLARI 
(10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 26/12/1993 
Karar No      : 278
  
            Tüketiciyi korumak ve kaliteli mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresininin 26.12.1993 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 26.12.1993 tarihli 56 ncı Birleşiminde karar verilmiştir.