TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 06.01.1994 Sayı :21810 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 194
 TBMM KARARLARI 
(10/21,47) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 04/01/1994 
Karar No      : 280
  
            Yurt dışında çalışan işçilerimizin ve yurtdaşlarımızın karşılaştıkları idari, mali, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 4.1.1994 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına Genel Kurulun 4.1.1994 tarihli 59 uncu Birleşiminde karar verilmiştir.