TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 15.01.1994 Sayı :21819 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 194
 TBMM KARARLARI 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Meydan Gelen Olayları Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 11/01/1994 
Karar No      : 282
  
            Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde meydana gelen olayları araştırarak alınması gerek tedbirleri belirlemek amacıyla Anayasanın 98 inci içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına bu araştırmayı yapacak Komisyonun 11 üyeden kurulmasına, görev süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışındaki yerlere de gitmesine, Genel Kurulun 11.l.1994 tarihli 62 nci Birleşiminde karar verilmiştir.