TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 11.02.1994 Sayı :21846 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 195
 TBMM KARARLARI 
(10/116) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 11/02/1994 
Karar No      : 284
  
            Güneydoğu'da uzun süreden beri cereyan eden olayları yerinde incelemek ve alınması gerekli tedbirleri Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne ve ilgili mercilere iletmek ve memleketimizin birlik ve beraberliğinin sağlanmasına katkıda bulunmak üzere kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 8.2.1994 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 8.2.1994 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmasına, Gnel Kurulun 8.2.1994 tarihli 68 inci Birleşiminde karar verilmiştir.