TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 11.02.1994 Sayı :21846 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 196
 TBMM KARARLARI 
(10/10) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 11/02/1994 
Karar No      : 285
  
            Ülkemizde görülen sığır vebası hastalığın yaygınlaşma sebeplerini tespit etmek ve Tarım ve Köyişleri Bakanlığı Koruma ve Kontrol Genel Müdürlüğünün idari yapısını ve bu hususdaki çalışmalarını incelemek amacıyla karulan Meclis Araştırma Komisyonunun görev süresinin 8.2.1994 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 8.2.1994 tarihli 68 inci Birleşiminde karar verilmiştir.