TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 05.03.1994 Sayı :21868 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 197
 TBMM KARARLARI 
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgelerinde Meydana Gelen Olayları Araştırarak Alınması Gereken Tedbirleri Belirlemek Amacıyla Kurulan 10/53, 57, 104, 113, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 149,158) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonuna Üye Seçimine İlişkin
 
Karar Tarihi : 17/02/1994 
Karar No      : 286
  
            Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen olayları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla kurulan  10/53, 57, 104, 113, 119, 120, 121, 122, 124, 125, 149, 158) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun üyeliklerine Genel Kurulun 17.2.1994 tarihli 73 üncü Birleşiminde yapılan seçim sonucunda aşağıda adları ve seçim bölgeleri yazılı milletvekilleri seçilmişlerdir.  
 
Başkan İsmail KÖSE Erzurum DYP
Başkanvekili Mehmet KEÇECİLER Konya ANAP
Sözcü Mustafa ZEYDAN Hakkari DYP
Katip Lütfü ESENGÜN Erzurum RP
Üye Ömer Lütfü ÇOŞKUN Balıkesir DYP
Üye Ahmet Sezai ÖZBEK Kırklareli DYP
Üye Abdurrezak YAVUZ Şanlıurfa DYP
Üye Kadir Ramazan ÇOŞKUN İstanbul ANAP
Üye Ali Kemal BAŞARAN Trabzon ANAP
Üye Mehmet KERİMOĞLU Ankara SHP
Üye Ali İbrahim TUTU Erzincan SHP