TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 26.02.1994 Sayı :21861 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 198
 TBMM KARARLARI 
(10/90) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 22/02/1994 
Karar No      : 287
  
            Ülkemizin çeşitli yörelerinde işlenmiş faili meçhul siyasi cinayetler konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 25.2.1994 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 22.2.1994 tarihli 74 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.