TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 26.02.1994 Sayı :21861 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 198
 TBMM KARARLARI 
(10/123,132) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 22/02/1994 
Karar No      : 288
  
            İSKİ yolsuzluğunda yaşanan ve Genel Müdür dışında kalan idari ve siyasi bütün boyut ve parasal ilişkileri İstanbul belediyeleri ve ilgili yolsuzluk, partizanlık ve savurganlık yapıldığı iddialarını açıklığa kavuşturmak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 22.2.1994 tarihinden itibaren 3 ay uzatılmasına, Genel Kurulun 22.2.1994 tarihli 74 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.