TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 26.02.1994 Sayı :21861 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 198
 TBMM KARARLARI 
Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair
 
Karar Tarihi : 24/02/1994 
Karar No      : 289
  
            Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam etmekte olan olağanüstü halin 19.3.1994 günü saat 17.00 den geçerli olmak üzere dört ay süre ile uzatılmasına dair 23.2.1994 tarihli Bakanlar Kurulu sistemi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 24.2.1994 tarihli 76 ncı Birleşiminde onaylanmıştır.