TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 01.04.1994 Sayı :21892 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
(10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 29/03/1994 
Karar No      : 311
 
            Tüketiciyi korumak ve kaliteli mal üretimini ve üreticisini teşvik etmek iin alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 22.3.1994 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 29.3.1994 tarihli 82 nci Birleşiminde karar verilmiştir.