TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 01.04.1994 Sayı :21892 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
(10/38,43,44,46) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 29/03/1994 
Karar No      : 312
 
            Maden ocaklarında ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek, ocakların verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak, olayların nedenleriyle iş güvenliği konularını araştırmak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 25.3.1994 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 29.3.1994 tarihli 82 nci Birleşiminde karar verilmiştir.