TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 09.04.1994 Sayı :21900 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
(10/6) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 06/04/1994 
Karar No      : 313
 
            Ülkemizin sahip olduğu çevre değerlerini korumak, çevre sorunlarının sebep ve sonuçları ile bu konuda alınması gerekli tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 6.4.1994 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına Genel Kurulun 6.4.1994 tarihli 86 ncı Birleşiminde karar verilmiştir.