TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 28.04.1994 Sayı :21918 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
(10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 21/04/1994 
Karar No      : 314
 
            Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve üretici birliklerine ait depolarda geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suistimalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 22.4.1994 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 21.4.1994 tarihli 93 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.