TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 29.04.1994 Sayı :21919 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
(10/2) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 26/04/1994 
Karar No      : 315
 
            Tüketiciyi korumak ve kaliteli mal üretimin ve üreticisini teşvik etmek için alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 25.4.1994 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına Genel Kurulun 26.4.1994 tarihli 95 inci Birleşiminde karar verilmiştir.