TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 29.04.1994 Sayı :21919 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
(10/21,47) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 26/04/1994 
Karar No      : 316
 
            Yurt dışında çalışan işçilerimizin ve yurtdaşlarımızın karşılaştıkları idari, mali, ekonomik, sosyal ve kültürel sorunlarını tespit etmek ve gerekli önlemleri almak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 4.5.1994 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 26.4.1994 tarihli 95 inci Birleşiminde karar verilmiştir.