TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 12.05.1994 Sayı :21932 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri İçin Yapılan Seçime Dair
 
Karar Tarihi : 10/05/1994 
Karar No      : 317
 
            13.4. 1994 tarihli ve 3984 Numaralı Radyo ve Televizyonların Kuruluş ve Yayınları Hakkında Kanunun 6 ncı maddesi gereğince, Radyo ve Televizyon Üst Kurulu Üyelikleri için yapılan seçim sonucunda aşağıda adı, soyadı yazılı şahıslar, Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 10.5.1994 tarihli 101 inci Birleşiminde seçilmişlerdir. 
 
RADYO VE TELEVİZYON ÜST KURULU
ÜYELERİ

            1- Prof. Dr. Orhan OĞUZ 
            2- Ali BARANSEL 
            3- Prof. Dr. İbrahim Agah ÇUBUKÇU 
            4- Prof. Dr. Esin KONANÇ 
            5- Nedim TEKİN 
            6- M.Cumhur ERSÜMER 
            7- M.Emin BAŞER 
            8- Biltekin ÖZDEMİR 
            9- Ercan SAN