TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 20.05.1994 Sayı :21939 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
Hayali İhracat İddialarının Üzerine Gitmeyerek Devletin Zarara Uğramasına Sebebiyet Verdikleri İddiasıyla, Devlet Eski Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük Eski Bakanları Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet Eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal Haklarında Meclis Soruşturması Açılmasına Dair
 
Karar Tarihi : 17/05/1994 
Karar No      : 318
 
            Hayali ihracat iddialarının üzerine gitmeyerek Devletin zarara uğramasına sebebiyet verdikleri iddiasıyla Devlet esi Bakanı ve Başbakan Yardımcısı İsmet Kaya Erdem, Maliye ve Gümrük eski bakanları Ekrem Pakdemirli ve Ahmet Kurtcebe Alptemoçin ile Devlet eski Bakanı Yusuf Bozkurt Özal haklarında Anayasanın 100 üncü maddesi uyarınca Meclis Soruşturması açılmasına soruşturmayı yapacak olan 15 kikşilik komisyonun iki aylık çalışma süresinin komisyon üyelerinin ad çekme suretiyle tespiti tarihinde başlamasına Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunun 17.5.1994 tarihli 104 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.