TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 20.05.1994 Sayı :21939 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
Esnaf ve Sanatkarların Sorunlarını ve Alınması Gereken Tedbirleri Tespit Etmek Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 17/05/1994 
Karar No      : 319
 
            Esnaf ve sanatkarların sorunlarını ve alınması gereken tedbirleri tespit etmek amacıyla Anayasanın 98 inci içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına bu araştırmayı yapacak Komisyonunun 11 üyeden kurulmasına görev süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışındaki yerlere de gitmesine Genel Kurulun 17.5.1994 tarihli 104 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.