TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 06.06.1994 Sayı :21952 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
Ülkemizde Daha Düzenli ve Koordineli Bir Trafik Düzenlemesinin Yapılabilmesi ve Trafik Kazalarının Nedenlerinin, Alınması Gerekli Tedbirleri ve Uygulanacak Politikaların Tespiti Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 31/05/1994 
Karar No      : 320
 
            Ülkemizde daha düzenli ve koordineli bir trafik düzenlemesinin yapılabilmesi ve trafik kazalarının nedenlerinin alınması gerekli tedbirlerin ve uygulanacak politikaların tespiti amacıyla bir Meclis araştırması yapılmasına bu araştırmayı yapacak Komisyonun 11 üyeden kurulmasına görev süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışındaki yerlere de gitmesine, Genel Kurulun 31.5.1994 tarihli 108 inci Birleşiminde karar verilmiştir.