TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 09.06.1994 Sayı :21955 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
(10/90) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasın İlişkin
 
Karar Tarihi : 06/06/1994 
Karar No      : 321
 
            Ülkemizin çeşitli yörelerinde işlenmiş faili meçhul siyasal cinayetler konusunda kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 14/6/1994 tarihinden itibaren 2 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 6.6.1994 tarihli lll inci Birleşiminde karar verilmiştir.