TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 11.06.1994 Sayı :21957 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
(10/123,132) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 07/06/1994 
Karar No      : 322
 
            İSKİ yolsuzluğunda yaşanan ve Genel Müdür dışında kalan idari ve siyasi bütün boyut ve parasal ilişkileri, İstanbul belediyeleri ile ilgili yolsuzluk, partizanlık ve savurganlık yapıldığı iddialarının açıklığa kavuşturmak amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 7.6.1994 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına, Genel Kurulun 7.6.1994 tarihli 112 nci Birleşiminde karar verilmiştir.