TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 09.06.1994 Sayı :21955 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
 Olağanüstü Halin 10 İlde Uzatılmasına Dair
 
Karar Tarihi : 07/06/1994 
Karar No      : 323
 
            Batman, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Hakkari, Mardin, Siirt, Şırnak, Tunceli ve Van illerinde devam etmekte olan olağanüstü halin 19.7.1994 günü saat 17.00 den geçerli olmak üzere dört ay süre ile uzatılmasına dair 2.6.1994 tarihli Bakanlar Kurulu istemi, Türkiye Büyük Millet Meclisinin 7.6.1994 tarihli 112 inci Birleşiminde onaylanmıştır.