TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 11.06.1994 Sayı :21957 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
(10/53,57,113,119,120,121,122,124,125,149,158) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonun Görev Süresinin Uzatılmasına Dair
 
Karar Tarihi : 09/06/1994 
Karar No      : 324
 
            Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgelerinde meydana gelen olayları araştırarak alınması gereken tedbirleri belirlemek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 9.6.1994 tarihinden itibaren 3 ay uzatılmasına Genel Kurulun 9.6.1994 tarihli 114 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.