TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 24.06.1994 Sayı :21970 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
(10/38,43,44,46) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Görev Süresinin
Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 11/06/1994 
Karar No      : 326
 
            Maden ocaklarında ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek, ocakların verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak, olayların nedenleriyle iş güvenliği konularını araştırarak ve alınacak tedbirleri tespit etmek amacıyla kurulan Meclis Araştırması Komisyonunun görev süresinin 25.6.1994 tarihli 120 nci Birleşiminde karar verilmiştir.