TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 25.06.1994 Sayı :21971 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Girmesine İlişkin
 
Karar Tarihi : 23/06/1994 
Karar No      : 327
 
            Türkiye Büyük Millet Meclisinin 28.6 1994 salı gününden başlamak ve 1 Eylül 1994 Perşembe saat 15.00'de toplanmak üzere tatile girmesi, Genel Kurulun 23.6.1994 tarihli 122 nci Birleşiminde kararlaştırılmıştır.