TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 25.06.1994 Sayı :21971 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
İnsan Haklarını İnceleme Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatile Sırasında da Çalışmasına Dair
 
Karar Tarihi : 23/06/1994 
Karar No      : 328
 
            İnsan Haklarını İnceleme Komisyonuna yapılan muhtelif başvuruların değerlendirilebilmesi için tatil süresince çalışmaların aksatılmaması ve incelenip görüşülmeyi bekleyen konuların önemine binaen komisyonun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatili sırasında da çalışmasına Genel Kurulun 23.6.1994 tarihli 122 nci Birleşiminde karar verilmiştir.