TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 28.06.1994 Sayı :21974 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
(10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun, Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında da Çalışabilmesine ve Görev Süresinin Uzatılmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 23/06/1994 
Karar No      : 329
 
            Maliye ve Gümrük Bakanlığına ait tütün ve gümrük depoları ile Toprak Mahsulleri Ofisi ve üreticisi birliklerine ait depolarda geçen sekiz yıllık dönemde yapıldığı iddia edilen suistimalleri ortaya çıkarmak ve bundan sonra yapılmasını önlemek için gerekli tedbirleri almak amacıyla kurulan (10/4) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatili sırasında da çalışabilmesine ve görev süresinin 22.6.1994 tarihinden itibaren 3 ay daha uzatılmasına Genel Kurulun 23.6.1994 tarihli 122 nci Birleşiminde karar verilmiştir.