TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 28.06.1994 Sayı :21974 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
(10/38,43,44,46) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin Tatili Sırasında da Çalışabilmesine İlişkin
 
Karar Tarihi : 24/06/1994 
Karar No      : 330
 
            Maden Ocaklarında ve enerji üretim alanlarında meydana gelen can kaybını önlemek ocakların verimli ve güvenli çalışmalarını sağlamak, olayların nedenleriyle işgüvenliği konularını araştırmak ve alınacak tadbirleri tespit etmek amacıyla kurulan (10/38,43,44,46) Esas Numaralı Meclis Araştırması Komisyonunun Türkiye Büyük Millet Meclisinin tatili sırasında da çalışabilmesine Genel Kurulun 24.6.1994 tarihli 123 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.