TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 20.07.1994 Sayı :21996 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 33-1 Sayfa: 206
 TBMM KARARLARI 
1983 Yılı Başından İtibaren Kurulmuş ve T.B.M.M. de Temsil Edilmiş Tüm Siyasi Partilerin ve Genel Başkanları ile Yakınlarının Mal Varllıklarını Araştırmak Amacıyla Bir Meclis Araştırması Komisyonu Kurulmasına İlişkin
 
Karar Tarihi : 14/07/1994 
Karar No      : 331
  
            1983 yılı başından itibaren kurulmuş ve TBMM de temsil edilmiş tüm siyasi partilerin genel başkanlarının kendilerine, eşlerine, çocuklarına ve kardeşlerine ait bulunan taşınmaz malları, para, hisse senetleri ve tahvilleri ile altın, mücevher ve diğer taşınır malları, hakları, alacakları ve gelirleri ile diğer tüm mal varlıklarının kaynaklarını, borçlarını ve sebeplerini ve bu siyasi partilerin bütün mal varlıkları ile taşınmazlarının iktisap şekilleri ve yurtiçine ve yurdışında, gerek kendi partileri için, gerekse sair amaçlarla topladıkları her türlü ayni ve nadi yardımları araştırmak amacıyla Anayasanın 98 inci içtüzüğün 102 ve 103 üncü maddeleri uyarınca bir Meclis araştırması yapılmasına bu araştırmayı yapacak Komisyonun 11 üyeden kurulmasına görev süresinin üye seçimi tarihinden başlamak üzere 3 ay olmasına ve gerektiğinde Ankara dışındaki yerlere de gitmesine Genel Kurulun 14.7.1994 tarihli 124 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.