TBMM KARARLARI  
 
Resmi Gazete: 21.10.1987 Sayı :19611 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sayfa: 126
 TBMM KARARLARI

20/5/1987 Tarihinde 5 İlde Uzunlatılan 4 İlde İlan Edilen Olağanüstü Halin 9 İlde 4 Ay Süre ile Uzatılmasına Dair

Karar Tarihi : 17/10/1987
Karar No      : 43

            Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 29 Kasım 1987 pazar günü yapılması kararlaştırılan Milletvekili Genel Seçiminin kesin sonuçlarının, Milletvekili Seçimi Kanununun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasına ve Meclis İçtüzüğünün 3 üncü maddesine göre, Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyo ve Televizyonlarından ilanını takip eden beşinci gün saat 15.00’de toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 17/10/1987 tarihli 3 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.