TBMM KARARLARI  
Resmi Gazete: 21.10.1987 Sayı :19611 (Asıl) Düstur Tertip:5 Cilt: 27 Sayfa: 126
 TBMM KARARLARI

           Türkiye Büyük Millet Meclisi Tatile Girmesine İlişkin 

Karar Tarihi : 17/10/1987
Karar No      : 44

            Türkiye Büyük Millet Meclisinin, 29 Kasım 1987 Pazar günü yapılması kararlaştırılan Milletvekili Genel Seçiminin kesin sonuçlarının, Milletvekili Seçimi Kanunun 37 nci maddesinin ikinci fıkrasına ve Meclis İçtüzüğünün 3 üncü maddesine göre, Yüksek Seçim Kurulunca Türkiye Radyo ve Televizyonlarından ilanını takip eden beşinci gün saat 15.00’de toplanmak üzere tatile girmesine, Genel Kurulun 17/10/1987 tarihli 3 üncü Birleşiminde karar verilmiştir.